Menu Zavřeno

Cesta nejbohatší floristickou lokalitou Jeseníků
Malá Morávka – Karlov – Velká kotlina – Nad Velkou kotlinou – Skály pod Kopřivnou – Malá Morávka

Příjezdové místo: Malá Morávka, autobus Rýmařov – Malá Morávka, Bruntál – Malá Morávka, Přerov – Jeseník – zastávka U kovárny,

Výchozí místo: Malá Morávka – autobusová zastávka U Kovárny.

Časový rozvrh: Malá Morávka – Karlov, Moravice 4 km (1,25 hod.) – Velká kotlina 4,5 km (1,5 hod.) – Nad Velkou kotlinou 2 km (0,75 hod.) – Skály pod Kopřivnou 4 km (1,25 hod.) – Karlov 3,5 km (1 hod.) – Malá Morávka 2 km (0,75 hod.), celkem 20 km (6,5 hod.)

Převýšení: 760 m

Náročnost: v úseku Velké kotliny značné převýšení, táhlý dlouhý sestup na zpáteční trase do Karlova.

Nejvyšší bod: Nad Velkou kotlinou 1360 m

Možnosti občerstvení: Malá Morávka – restaurace U kovárny, restaurace Na Rychtě, Karlov – restaurace Praděd (krátké odbočení z trasy).

Pozoruhodnosti: Malá Morávka – rekreační obec, Karlov – velké množství rekreačních chalup a lyžařských vleků, Velká Kotlina – uzávěr údolí řeky Moravice, skalnatý kar modelovaný horským ledovcem v době ledové, přírodní rezervace, Nad Velkou kotlinou – výhledy; skály na Kopřivné – výhledy na Karlovu Studánku a Vrbensko.

Z autobusové zastávky naproti restaurace „U Kovárny“ se vydáme po modře značené cestě (souběh s červenou, zelenou a žlutou) směrem na Karlovu Studánku. Po pravé straně mijíme kostel Nejsvětější Trojice z r. 1790, který spolu s barokní farou z r. 1770 tvoří malebný celek. Cesta nás dovede na křižovatku silnic u restaurace „Na Rychtě“, která je vpravo nad křižovatkou. Odbočíme na silnici vlevo směrem na Karlov, po pravé straně se strmě zvedá skalnatý ostroh s názvem Kapličkový vrch, na jehož vrcholu stojí kaple Nejsvětější Trojice z r. 1690, dnes muzeum, jehož návštěvu bychom neměli vynechat. Ke kapli vede krátký, avšak strmý chodník s nástupem u restaurace Pod Kapličkou nacházející se asi třista metrů od křižovatky na cestě do Karlové Studánky. Před restaurací můžete vidět po pravé straně kulturní památku
Schindlerovu stodolu se stálou expozicí zemědělských strojů. Pokračujeme do Karlova po mostě přes Bělokamenný potok a před dalším mostem ze silnice odbočíme vpravo na lesní cestu, tak pokračujeme stále proti proudu řeky Moravice po pravé straně. Pokračujeme přímo po modře značené cestě (souběh se zelenou značkou) mezi rekreačními chalupami okrajem Karlova, který nám zůstává po levé straně. Za chatkami se přiblížíme k toku Moravice, který zde krásně meandruje. Projdeme lesem proti proudu řeky až na asfaltovou silničku která nás zavede k budově polesí na rozcestí, kde nás opustí zelená značka a máme zde umístěnu první tabuli naučné stezky. Pokračujeme po modré značce vpravo a mírně stoupáme lesní asfaltovou silničkou, stále proti proudu řeky Moravice. Asi po 4 km se silnička změní v chodník, který začne prudčeji stoupat. Dostali jsme se pod Velkou Kotlinu a modře značeným chodníkem v prudkém a namáhavém stoupání v úbočí kotliny směřujeme vzhůru. Chodník vystupuje z lesa a přivádí nás na spodní vyhlídkovou plošinu ve Velké kotlině. Před námi se otevírá úžasný pohled do monumentálního, ledovcem vyhloubeného a lavinami obroušeného kotle, v jehož srázech vystupují skalnatá žebra a terasy, přes které přepadává řada bystřin a malých vodopádů. V létě je dno kotliny pokryto kobercem květů všech barev a tvarů. Zvláštní akustika kotliny jako by pohlcovala každý rušivý zvuk a na návštěvníka padne pocit posvátné bázně a úcty k dílu, které dokáže vytvořit jen samotná příroda. Jsme v nejcennější rezervaci Jeseníků – Velké kotlině. Je to nejbohatší botanická lokalita v ČR, vyskytuje se zde přes 350 druhů rostlin a řada vzácných a chráněných živočichů. Po vychutnání atmosféry a krásy tohoto místa se vydáme na další cestu. Chodník stále strměji stoupá serpentinami v úbočí kotle k horní vyhlídkové plošině. Opět staneme překvapeni krásou pohledu a s tichým úžasem si prohlížíme Velkou kotlinu shora. Zurčení vody nás přiláká sejít kousek z plošiny k mohutnému prameni vody –prameni řeky Moravice. Po návratu na plošinu pokračujeme chodníkem až na rozcestí turistických cest, kde se setkáváme se žlutě značenou cestou, která přichází od chaty Ovčárna. Při průchodu Velkou kotlinou míjíme panely naučné stezky, které nám pomáhají získat nové poznatky a informace o této lokalitě. Rozcestí Nad Velkou kotlinou (1360 m) je nejvyšším bodem našeho putování. Otvírají se nám pohledy jak na vrchol Pradědu, tak i do hanáckých rovin, a při dobré viditelnosti až k vrcholkům Beskyd. Naše cesta bude pokračovat vpravo z kopce žlutě značeným chodníkem. Cesta bude již neustále klesat, většinou procházíme rozsáhlými lesními partiemi po pohodlných chodnících a lesních cestách. Vlevo mineme vrchol Temné hory a později se před námi otevře jeden z posledních krásných výhledů – jsme u romantických skal pod Kopřivnou. Cesta dále klesá lesními úseky, až nás přivede na křižovatku turistických tras na začátku obce Karlov. Odbočíme vlevo a po nám již známé cestě se vracíme do Malé Morávky, výchozího místa našeho putování.