Menu Zavřeno

Rešovské vodopády

hluboký kaňon říčky Huntavy s peřejemi, kaskádami a vodopády

Národní přírodní památka Rešovské vodopády představuje hluboké skalnaté údolí říčky Huntavy. Ta v území vytváří četné peřeje, kaskády a vodopády, z nichž největší dosahuje až 10 metrů výšky. Vodopády zpřístupňují vybudovanédřevěné můstky, lávky se zábradlím, dřevěné a kamenné schody.Nejpozoruhodnější místa Rešovských vodopádů lze shlédnout z několika vyhlídek. Rešovské vodopády jsou nejpůsobivější při jarním tání a po deštích, kdy je zde nejvyšší průtok vody.

Další informace:

datum vyhlášení památky – 26. dubna 1966

rozloha území – 72 ha

nadmořská výška – 420 až 540 m n. m.

přístupnost – Rešovské vodopády jsou celoročně volně přístupné pro pěší turisty

doprava – nejbližší autobusová zastávka Tvrdkov-kostel (cca 2,1 km po červené turistické stezce), nejbližší vlaková zastávka Rýmařov (cca 8,3 km po zelené turistické stezce)

parkování – bezplatné parkoviště v blízké obci Rešov

turistické informace – Informační centrum Rýmařov

Vegetace a květena

Strmé údolní svahy národní přírodní památky Rešovské vodopády porůstají původní jedlobučiny s kapradinami. Zbytek území pokrývají převážně smrkové lesy. Z vzácných druhů rostlin se zde vyskytuje mech šikoušek zelený (Buxbaumia viridis), který v České republice roste pouze na několika málo lokalitách.

Zvířena

V národní přírodní památce Rešovské vodopády žije mnoho druhů ptáků. Z chráněných druhů zde hnízdí např. čáp černý (Ciconia nigra), holub doupňák (Columba oenas), lejsek malý (Ficedula parva),jestřáb lesní (Accipiter gentilis) nebo výr velký (Bubo bubo), jehož populace v přírodní památce a širším okolí patří dlouhodobě k nejstabilnějším na Moravě.

Hrad Rešov

Na skalnatém ostrohu nad soutokem Tvrdkovského potoka a říčky Huntavy se dochovaly pozůstatkystředověkého hradu Rešov. Patrný je ochranný příkop a zbytky základových zdí. Hrad měl údajně sloužit k ochraně okolních železných dolů.