Menu Zavřeno

Rašeliniště Skřítek je národní přírodní rezervace a rozkládá se v jižní části chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Oblast rašeliniště se rozprostírá na území dvou krajů a to menší částí v Moravskoslezském kraji a větší plocha rašeliniště je v kraji Olomouckém. Prostor rašeliniště najdeme jihovýchodním směrem od motorestu v sedle Skřítek. Jihovýchodním směrem od rašeliniště leží město Rýmařov a západním směrem obec Sobotín. Silnice spojující tyto dvě lokality prochází sedlem Skřítek. Národní přírodní rezervaci Skřítek tvoří přechodné rašeliniště prameništního typu, na kterém se daří růstu ohrožených druhů rašeliništních a mokřadních rostlin. V oblasti rašeliniště pramení Žlutý potok, který u lovecké chaty Hubert ústí do Podolského potoka. Rašeliniště má charakter tundru, kde najdeme mokřady, tůňky a prameniště v oblasti smrkového rašeliništního lesa a luk. V oblasti roste rašeliník a na pevnějším podkladě rašeliníková smrčina. V okolí tůní se daří bříze karpatské a v podrostu můžeme vidět suchopýr pochvatý, klikvu žoravinu, violku bahenní či ostřici mokřadní. V okolí pramenišť se daří kamzičníku rakouskému, oměji šalamounku, kropenáči vytrvalému, stračku potočnímu, sedmikvítku evropskému či tolije bahenní. V oblasti rezervace se daří růstu také velmi ohrožené rostlině a to korálici trojklanné. Oblast je chráněná jako národní přírodní rezervace od roku 1955 a rozkládá se na ploše 166,65 hektarů. Rezervace je rozprostírá na třech katastrálních územích obcí Rudoltice, Klepáčov v Olomouckém kraji a obce Žďárský Potok v Moravskoslezském kraji a v nadmořské výšce 815 až 890 metrů. U motorestu v sedle Skřítek je výchozí místo několika značených turistických tras. Vydáme-li se z tohoto rozcestí po červené značce východním směrem dojdeme k rozcestí Nad Skřítkem a odtud dále pokračujeme po červené a po několika metrech od tohoto rozcestí budeme procházet severovýchodním okrajem národní přírodní rezervace Skřítek. Těmito místy rovněž prochází značená cyklostezka.