Menu Zavřeno

Ze Skřítku na skály Rabštejna
Skřítek – Krtinec pod Bílými kameny – Hvězda – Rabštejn – Skřítek

Příjezdové místo: sedlo Skřítek, motorest, autobusy ze Šumperka, Ostravy, Bruntálu a Rýmařova.

Výchozí bod: sedlo Skřítek, parkování u motorestu, zastávka autobusů.

Časový rozvrh: Skřítek – Krtinec pod Bílými kameny 3 km (1 hod.) – Hvězda 2 km (0,75 hod.) – Rabštejn, myslivna 3,5 km (1,25 hod.) – Rabštejn, zřícenina 1,5 km (0,5 hod.) – Rabštejn, myslivna 1,5 km (0,5 hod.) – Skřítek 7 km (2,25 hod.), celkem 18,5 km (6,25 hod.)

Převýšení: 197 m.

Náročnost: nenáročná trasa s výjimkou krátkého prudšího výstupu na zříceninu hradu Rabštejna.

Nejvyšší body: sedlo Skřítek 874 m, Rabštejn, zřícenina 803 m.

Možnost občerstvení: motorest Skřítek, hostinec Rabštejn.

Pozoruhodnosti: Skřítek – ploché sedlo s rašeliništěm; Rabštejn – zřícenina hradu, horolezecké cvičné skály.

Od motorestu Skřítek (867 m) vyjdeme po zeleně značené cestě za budovu motorestu, kde vstoupíme do lesa a po cestě se dostaneme na zpevněnou širokou lesní cestu, kterou budeme klesat až na rozcestí Hvězda (790 m). Zde odbočíme vlevo a červeně značenou lesní cestou pod Vinnou horou dojdeme až na louku pod Rabštejnem s bývalou hájovnou (709 m). Na louce je veřejné tábořiště, které bývá o víkendech zaplněno stany horolezců, kteří využívají zdejších cvičných skal. Od myslivny se vydáme vzhůru po významové značce okrajem lesa až na horní konec louky, kde vstoupíme do lesa, a stoupáme až k rabštejnským skalám. Na vrcholu horního bloku skal je zřícenina raně gotického hradu Rabštejn (803 m), který byl postaven na dvou skalních hradbách 25 – 35 m vysokých. Hrad byl nejvýše postaveným hradem historické Moravy. První písemná zmínka je z roku 1318. Často střídal majitele, poslední zmínka o obydlení hradu pochází z roku 1693. Od bývalé hradní věže, která je přístupná zajištěnou cestou, je výhled na hlavní hřeben Jeseníků a do Hornomoravského úvalu. Vrátíme se k tábořišti a pokračujeme po modře značené lesní asfaltové silnici. Nejprve klesáme k informačnímu místu Pod Rabštejnem (677 m) a pak táhle stoupáme až na hlavní silnici č. 11 ze Šumperka do Rýmařova. Asi v polovině tohoto stoupání je Lesy ČR s.p. vybudováno dřevěné odpočívadlo zajímavého tvaru. Zde odbočíme vlevo a po dvou kilometrech dojdeme zpět k motorestu Skřítek. Při cestě po silnici je po pravé straně hranice národní přírodní rezervace „Rašeliniště na Skřítku“. Rašeliniště (166 ha) vzniklo vývěrem pramenišť v plochém sedle. Uprostřed rašeliniště jsou tůně s břízou karpatskou a mnoha rašeliništními druhy rostlin, jako např. klikvy žoraviny, violky bahenní, ostřice mokřadní, suchopýru a jiných. Rezervace je veřejnosti nepřístupná, vodu z rašeliniště odvádí přítok Podolského potoka do řeky Moravice.