Menu Zavřeno

Délka trasy 34,2 km
Převýšení 549 m

Maximální výška 1 140 m n.m.
Minimální výška 591 m n.m.

Lesní/polní 2,9 km
Vozová 18,7 km
Silnice III. třídy 12,3 km
Silnice I. třídy 0,3 km

Trasa nás zavede pod hlavní hřeben Hrubého Jeseníku, proto očekávejme náročné stoupání po lesních kamenitých cestách a pak také  sjezdy. Doporučujeme na cestu vyrazit na horském kole.

Rýmařova vyjíždíme z náměstí Míru, kde se nachází Městská radnice, Informační centrum a Muzeum, po státní komunikaci na Starou Ves po ulici Sokolovské značenou cyklotrasou č. 6077. Všechny křižovatky v zastavěné části projíždíme rovně. Po cestě  míjíme budovu Gymnázia a také Flemichovu zahradu. Po mírném sjezdu projíždíme místní částí Edrovice, ve které se nacházírodný dům autora výroby třívrstvé barevné fotografie Karla Schinzela, dnes restaurace U Hrozna. Rovinatá cesta nás dovede až před zámek Janovice. Před ním odbočíme vlevo stále po státní komunikaci k Hornímu Městu, značená cyklotrasa č. 6077. Míjíme kulturní památku Spitzerovu vilu a u zadního vstupu do zámku odbočíme vpravo na místní komunikaci vedoucí do zámeckého parku, tady již jedeme po značené cyklotrase č. 6077 a 6143. Po průjezdu parkem přijíždíme na ulici Školní a odbočíme vlevo na Starou Ves. Po třista metrech ulice ústí na státní komunikaci č. 11 a my odbočíme vlevo. Po necelých sto metrech odbočujeme ze státní komunikace vpravo na místní komunikaci. Projíždíme zastavěnou částí obce Stará Ves, vpravo vidíme kostel Povýšení svatého Kříže a cesta pomalu stoupá. Projíždíme také areálem firmy Katr a.s., za kterým mineme odbočku na Novou Ves a Karlov a zůstáváme na značené trase č. 6143. Vjíždíme do místní části obce Žďárský potok, kde je vyhlášenaVesnická památková zóna lidové architektury. V horní části Žďárského potoka odbočujeme z obce v pravo do lesa podél Podolského potoka. Na trase projíždíme rovně křižovatky U Škaredé jedle, Hubert lov. chata až na křižovatku Žlutý potok, kde odbočíme vpravo a prudce stoupáme již po značené cyklotrase č. 6147 asi tři a půl kilometru na křižovatku Pod Zelenými kameny. Zde odbočíme vpravo na vrstevnicovou cestu (jedná se o kamenitou cestu), křižovatku Pod Josefínou a následně také Mravenčí sedlo projedeme rovně a sjíždíme k Alfrédce. Zde se nacházejí jen základy po vyhořelé turistické chatě, ale menší budova naproti nabízí příjemné občerstvení. Po zastávce stoupáme do kopce a po prudké zatáčce vlevo sjedeme ke křižovatce U Malého Kotle. Zde zatáčíme prudce vpravo a stále sjíždíme po značené cyklotrase č. 6147 ke křižovatce Mravencovka. Odbočíme vpravo na značenou cyklotrasu  č. 6077 a ta nás po vrstevnici vede na křižovatku U Vyhlídky, tu projíždíme rovně a sjíždíme ke Stříbrnému potoku a po jeho přejetí odbočíme vlevo do Staré Vsi. U chaty Orientka se napojíme na místní komunikaci, odbočíme vlevo a vracíme se zpět do Rýmařova po značené cyklotrase č. 6077.