Menu Zavřeno

Nové Naučné stezky po vulkanitech v Nízkém Jeseníku podrobně odkrývají vulkanickou činnost, která zde vrcholila na počátku čtvrtohor, z geologického hlediska ještě nedávno. Naučné stezky Vás provedou po tamních vulkánech, lávových proudech a dalších místech, která s vulkanickou činností souvisejí.
Dozvíte se jak vulkány vznikaly, kolik se z nich vylilo lávových proudů, které zahrazovaly stará údolí, podél kterých se pak vytvářela údolí nová.
Minulost, ve které sopečná aktivita formovala zdejší krajinu, můžete porovnat s dnešní podobou vulkanického reliéfu a pozorovat všechny útvary vytvářející současný vulkanický ráz krajiny.
Celková délka NS je 25 km. Mezi stezkami, které se nacházejí po obou stranách Slezské Harty, se můžete přepravovat lodí Santa Maria.

Na stezce je 15 informačních tabulí s prostorovou grafikou propojenou s texty a fotografiemi.

Zastavení

 1. Údolí Moravice a jeho předvulkanický průběh
 2. Lávový proud Chřibského lesa
 3. Údolí Lesné a jeho postvulkanický vývoj
 4. Velký Roudný a jeho lávové proudy
 5. Národní přírodní památka Velký Roudný
 6. Velký Roudný a jeho hlavní přívodní cesty cesty výlevů lávy
 7. Malý Roudný a jeho lávové pole
 8. Malý Roudný
 9. Přírodní památka Razovské tufity
 10. Karlovecké tufy a tufity
 11. Přírodní památka Lávový proud u Meziny
 12. Venušina sopka a její lávový proud
 13. Venušina sopka
 14. Uhlířský vrch a jeho lávový proud
 15. Přírodní památka Uhlířský vrch