Menu Zavřeno

NS Velkou kotlinou je bezesporu nejpoutavější stezkou turistů v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky a Národní přírodní rezervaci Praděd.
Velká kotlina je zachovalé území ledovcového karu (kar - víceméně okrouhlé deprese svahů nebo zadních konců údolí s poměrně příkrými až svislými stěnami, vzniklé erozí svahových - karových - ledovců). Bezlesý skalnatý amfiteátr, vkliňující se hluboko do lesních porostů, je udržován častými sněhovými lavinami.

Nad Velkou kotlinouSpolupůsobení různorodých ekologických činitelů podmínilo v dlouhodobém vývoji vytvoření pestré mozaiky druhově bohatých subalpínských rostlinných a živočišných společenstev. Velká kotlina náleží nejen k nejcennějším a nejzajímavějším částem horské přírody Hrubého Jeseníku, ale svým přírodovědeckým významem se řadí mezi nejhodnotnější zachovalé přírodní celky střední Evropy. Vyskytuje se zde přibližně 480 druhů vyšších rostlin a asi 40 druhů rostlinných společenstev. Vedle druhů arkticko - alpínských (lipnice alpská) jsou to i druhy teplomilné (černohlávek velkokvětý) a mnohé druhy zde dosahují svých výškových maxim výskytu (rákos nebo konvalinka vonná v 1300 m n.m.). Díky pestrým stanovištním podmínkám zde nacházíme řadu vzácných rostlin - hvozdík kartouzek jesenický, jitrocel tmavý sudetský, což jsou rostliny endemické (nikde jinde na světě se nevyskytují). Desítky dalších druhů, které se ve Velké kotlině vyskytují, jsou zařazeny nejen do seznamu kriticky ohrožených rostlin, ale též do Červené knihy ČR. Živočišným endemitem je zde okáč jesenický, pozůstatkem z doby ledové je myšivka horská, početní jsou zástupci zpěvného ptactva, vzácně dravci.
Naučná stezka začíná v západní části Karlova pod Pradědem (obec Malá Morávka) v nadmořské výšce 760 m a vede proti toku podél toku řeky Moravice územím Národní přírodní rezervace Praděd k amfiteátru ledovcového karu ve výšce 1180 m n.m., prameništi Moravice a k vyhlídce nad vrcholem Temné v nadmořské výšce1370 m n.m. Celková délka stezky je 5,5 km, převýšení 610 m. Na trase je umístěno sedm informačních tabulí, které poskytují podrobné informace o všech důležitých a zajímavých skutečnostech a jevech. U šesté zastávky v sedle nad Temnou se naučná stezka setkává se žlutě značenou turistickou cestou vedoucí z Malé Morávky přes Temnou na Ovčárnu. Cca 2 km od koncového bodu naučné stezky dojdeme po modré turistické značce k chatě Ovčárna odkud lze nastoupit na další turistické trasy.

Více viz např: www.jeseniky.com , www.jeseniky.net , www.jeseniky-praded.cz