Menu Zavřeno
Délka trasy 33,3 km
Převýšení 299 m

Maximální výška 890 m n.m.
Minimální výška 591 m n.m.
Pěší 3 km
Lesní/polní 9,4 km
Vozová 20,4 km
Silnice III. třídy 19,9 km
Silnice I. třídy 19,9 km

Rýmařova vyjíždíme z náměstí Míru, kde se nachází Městská radnice, Informační centrum a Muzeum, po státní  komunikaci na Starou Ves po ulici Sokolovské značenou cyklotrasou č. 6077. Všechny křižovatky v zastavěné části projíždíme rovně. Po cestě míjíme budovu Gymnázia a také Flemichovu zahradu. Po mírném sjezdu projíždíme místní částí Edrovice, ve které se nacházírodný dům autora výroby třívrstvé barevné fotografie Karla Schinzela, dnes restaurace U Hrozna. Rovinatá cesta nás dovede až před zámek Janovice. Odbočíme vlevo na státní komunikaci k Hornímu Městu, značenou cyklotrasou č. 6143 a 6261. Míjíme kulturní památku Spitzerovu vilu a pomalým stoupáním opouštíme zastavěnou část. Po krátkém stoupání přichází odbočka vpravo na lesní komunikaci a značenou cyklotrasu č. 6261. Tato trasa nás zavede až na Rabštejn. Je doplněna o informační tabule zabývající se přírodou, lesem a historií. V první části projíždíme lesem a stoupáme ke křižovatce u Kamenné hory. Na ní odbočíme vpravo a pokračujeme dál po lesní cestě k výjezdu na asfaltovou lesní komunikaci, kde odbočíme vlevo. Na další křižovatce Pod Výhledy odbočíme vpravo na lesní cestu. Tím jsme se dostali do souvislého lesního porostu, kterým budeme projíždět až na Rabštejn po značené cyklotrase č. 6261. Cesta je většinou vedena po vrstevnici, na lesní křižovatce Pěti cest odbočíme vpravo a po menším stoupání na křižovatce U Čokoládky odbočíme vlevo. Úsek se po vrstevnici klikatí a k odpočinku můžeme využít odpočívadlo nad údolím k Oskavě. Od odpočívadla pokračujeme po vrstevnici, následuje několik průjezdů přes menší údolíčka a křižovatka s cestou od Skřítku. Na této křižovatce je do lesního prostředí vsazené odpočívadlo. Pokračujeme vlevo a po penetrované komunikaci prudce sjíždíme dolů. Křižovatku Pod Rabštejnem projedeme rovně a po vyšlápnutí prudkého stoupání dorazíme k horské chatě Rabštejn, která nabízí příjemné občerstvení. Na přilehlé louce se nachází veřejné tábořiště, které bývá o víkendech zaplněno stany horolezců, kteří využívají zdejších cvičných skal. Popis zříceniny hradu naleznete v informacích o pěší trase na Rabštejn. Doporučujeme nabrat síly, neboť se vracíme po stejné cestě ke křižovatce Pod Rabštejnem, poté nás čeká táhlé 3,5 km dlouhé stoupání po značené cyklotrase č. 6261 k odpočívadlu. Pokračujeme dál po modré značené trase ke křižovatce Sedlo Skřítek a vlevo podél státní cesty až k Motorestu Skřítek. Na Skřítku přejedeme státní komunikaci č. 11 a pokračujeme po lesní cestě cyklotrasou č. 6143 na Křižovatku Nad Skřítkem, kde odbočíme vpravo na Žlutý potok po stále stejné trase. Pomalu sjíždíme rovně přes křižovatku Žlutý potok a U Škaredé jedle až do místní části obce Stará Ves – Žďárský potok, která je zajímavá vyhlášenou vesnickou památkovou zónou. Na křižovatce se státní komunikací odbočíme vlevo a projíždíme rozvolněnou zástavbou obce. Po cestě mineme dřevařský závod firmy Katr a.s. a ve středu obce narazíme na státní komunikaci č. 11, odbočíme vlevo, po krátkém úseku za mostem přes Podolský potok odbočíme vpravo na ulici Školní, po které jedeme 600 metrů a odbočujeme vpravo přes park k zámku Janovice. U zámku se napojíme na státní komunikaci, pojedeme rovně a po objetí areálu odbočíme vpravo a vracíme se zpět do Rýmařova.