Menu Zavřeno

Lávový proud u Meziny představuje mohutný lomový odkryv utuhnutých lávových proudů Venušiny sopky. Dnes přírodní památka o rozloze 1,22 ha a s výškovým rozpětím 519 - 550 m, která byla vyhlášena v roce 1997. Lámavý čedič byl využíván pro stavební účely.

V lomu byly odkryty dva lávové proudy s odlišnou odlučností plagioklastického čediče, která je dána způsobem chladnutí čedičové lávy. Na lomové stěně lze dnes pozorovat mohutné čedičové sloupy s šestihrannou, vzácně s pětihrannou, odlučností. Jednotlivé sloupce dosahují průměru až několika desítek centimetrů.

Dále lze nalézt čedič hráškovité struktury s kulovitou odlučností, který obsahuje vyrostlice krystalů olivínu. Přístup k lávovému proudu je dnes dobře označen.
Až k lávovému proudu (bývalému lomu) vede asfaltová cesta. Pojedete-li po cestě č. 452 od Bruntálu, narazíte po asi třech kilometrech na odbočku do obce Mezina. Odbočku ale minete a budete ještě pokračovat asi půl kilometru ve směru k přehradě Slezská Harta.

Tady narazíte na další odbočku (doprava), u které je informační cedule Lávový proud u Meziny. Zaparkujete (dále je zákaz vjezdu), a budete pokračovat asi 100 metrů po cestě. Po asi 100 metrech je vpravo neznačená odbočka, která vede kolem rekreačních chalup prudce do kopce. Po asi 300 metrech vás cesta přivede rovnou do lesem obklopeného lomu s odkrytým lávovým proudem.