Menu Zavřeno

Působivá túra hřebenem Hrubého Jeseníku s mnoha výhledy
Sedlo Skřítek – Jelení studánka – Vysoká hole – Praděd – chata Švýcárna – Červenohorské sedlo

Výchozí bod: sedlo Skřítek, možnost parkování na parkovišti u motorestu Skřítek, zastávka autobusů.

Časový rozvrh: sedlo Skřítek – Jelení studánka 6,5 km (2 hod.) – Vysoká hole 4 km (1,25 hod.) – Praděd rozc. 4,5 km (1,25 hod.) + 2 km na vrchol Pradědu a zpět – chata Švýcárna 2,5 km (0,75 hod.) – Červenohorské sedlo 6,5 km (2,25 hod.), celkem 26 km (7,5 hod.)

Převýšení: 624 m

Náročnost: náročnější stoupání na Ztracené kameny a od Jelení studánky na Vysokou holi, táhlejší, ale pohodlné stoupání po silnici od odbočky k chatě Barborka až na vrchol Pradědu.

Nejvyšší bod: vrchol Pradědu 1491 m, nejvyšší hora Moravy a Slezska.

Možnost občerstvení: motorest Skřítek, chata Ovčárna, chata Barborka, Sporthotel Kurzovní, restaurace na vrcholu Pradědu, chata Švýcárna, chata Červenohorské sedlo.

Pozoruhodnosti: Ztracené kameny (1250 m) – výhled do údolí říčky Merty a na Sobotínsko; místa rozhledu Pec a Pecný;Jelení studánka – přístřešek a vodní pramen; Petrovy kameny (1438 m) – nepřístupné; Praděd – televizní věž s kruhovým výhledem; Červenohorské sedlo – lyžařské centrum a místo nástupu na hřebenové túry v obou směrech hlavního hřebene.

Od motorestu Skřítek přejdeme hlavní silnici a postupujeme lesní cestou po zelené značce v souběhu s červenou a žlutou značkou až k informačnímu místu Nad Skřítkem. Po pravé straně cesty se nachází národní přírodní rezervace Rašeliniště na Skřítku s bohatou rašeliništní květenou, která není veřejnosti přístupná. Dále pokračujeme po zelené značce nejprve úvozem a poté lesní cestou až na Ztracené kameny. Z tohoto místa jsou překrásné výhledy do údolí říčky Merty a na Sobotínsko. Název odkazuje na pověst, podle níž tyto a další skály v okolí ztratil čert při běhu o závod se sedlákem. Odtud již po krátké chvíli vystoupíme z lesa na hřeben. Cesta vede porosty kosodřeviny, vlevo míjíme místo rozhledu z Pece a Pecného. Dojdeme k Jelení studánce (1311 m), kde je pramen Podolského potoka a postaven zastřešený kamenný útulek proti nepohodě. Po odpočinku pokračujeme dále již po červené značce, neboť zelená značka nás nad Malým Kotlem opustí a pokračuje na Františkovu myslivnu. Za Vysokou holí mineme Petrovy kameny. Petrovy kameny (1438 m) nejsou pro veřejnost přístupné z důvodu ochrany vzácných rostlinných druhů. Se skalami je spjata řada pověstí. Při procesech s čarodějnicemi v 17. století bylo toto místo označované jako místo čarodějnických sabatů, údajných schůzek čarodějnic s ďáblem. Sestoupíme svážným chodníkem po spádnici až na Ovčárnu, kde je možnost občerstvení. Od Ovčárny pokračujeme po asfaltové silnici, která vede až na vrchol Pradědu. Po chvilce dojdeme k rozcestí, kde můžeme odbočit po modré značce k chatě Barborka. Po levé straně míjíme pod svahem ukrytý Sporthotel Kurzovní. Z levé strany se přidruží modrá značka z Divokého dolu, která nás dovede až na vrchol Pradědu. Z vrcholu je daleký rozhled na Pradědskou a Keprnickou hornatinu, město Jeseník, Bruntálsko, Králický Sněžník, za zvlášť příznivého počasí až na Krkonoše a pohoří na Slovensku. V současnosti je přístupná za poplatek vyhlídková plošina ve výšce 40 m na telekomunikační věži, která dosahuje výšky 145 m. V objektu věže je možnost občerstvení v restauraci. Po rozhledu z vrcholu Pradědu se vracíme stejnou cestou až k informačnímu místu Praděd rozcestí. Zde se dáme doprava a červená značka nás po krátké chvíli dovede k chatě Švýcárna, která je nejstarší chatou v Jeseníkách. Od chaty se nám přes údolí Divoké Desné otvírají výhledy na rozsochu Mravenečníku s horní nádrží přečerpávací vodní  elektrárny Dlouhé Stráně. Pod chatou začíná skalnatá rokle, která odtud vede do údolí Divoké Desné a má jméno podle zde hojně rostoucího česneku sibiřského – Česnekový důl. Ze Švýcárny pokračujeme v souběhu značených cest až na rozcestí Slatě, kde odbočuje zelená značka do Koutů nad Desnou. My pokračujeme červeně značenou cestou hřebenem na Velký Jezerník a Klínovec. Cestou překonáváme po haťových polích rašelinové mokřiny. Po průchodu pasekou sestupujeme cestou kolem lyžařského vleku až k hlavní silnici Šumperk – Jeseník (zastávka autobusů) a vstupujeme do rekreačního areálu Červenohorského sedla (1013 m), kde naše putování končí.