Menu Zavřeno

<strong>Délka trasy 36.3 km
Převýšení 305 m</strong>

Maximální výška 850 m n.m.
Minimální výška 545 m n.m.

Lesní/polní 1.3 km
Vozová 8.6 km
Silnice III.třídy/MK 17.5 km
Silnice II. třídy 8.55 km
Silnice I. třídy 0.35 km

<strong>Na trasu je možné nastoupit přímo z Dolní Moravice, kde v letní sezóně zastavují cyklobusy.</strong>

Trasa začíná v <strong>Dolní Moravici</strong>, v její místní části Nová Ves. Mezi <strong>Novoveským vrchem a  Štěrkovcem</strong> se nachází krásné posezení pro návštěvníky, vybudované Lesy ČR s.p., ze kterého je krásný <em>výhled na <strong>hřeben Hrubého Jeseníku</strong>. Zajímavý pohled je na karová údolí jižní části hřebene a to <strong>Malý Kotel, Jelení žleb a největší Velký Kotel</strong>. Na celé trase bude několik zastávek umožňujících zajímavé pohledy. Na okraji lesa se nachází <strong>pension Na Vyhlídce</strong>. Z tohoto místa se spustíme prudkým klesáním po státní asfaltové značené cestě č. 6142 do údolí podél říčky Moravický potok, lemované celou řadou starých chalup, ale i novějšími rekreačními zařízeními. Ve spodní části míjíme jedno z větších rekreačních zařízení <strong>Hamříkovu stáj</strong>. Po dojezdu na křižovatku státních silnic se dáme doleva po značené trase č. 553. Absolvujeme menší stoupání a po jeho zdolání sjíždíme podél hotelového <strong>Komplexu Avalanche</strong> k další křižovatce. Na ní se dáme doleva stále po značené trase č. 553 směrem na Malou Morávku. Po cca čtyřista metrem mírného stoupání dojedeme k odbočce doprava na Václavov u Bruntálu. K němu se dostaneme po značené trase č. 6161.</em> Musíme však absolvovat větší <strong>stoupání k horní stanici čtyřsedačkové lanovky</strong>. Z tohoto místa se nám opět rozprostře pohled na hřeben Hrubého Jeseníku a po směru jízdy se nám nabízí pohled na jednu z bruntálských sopek <strong>Uhlířský vrch s kostelem Panny Marie Pomocné</strong>. Dále trasa pokračuje sjezdem do <strong>Václavova</strong> a po křížení  silnice I/11 můžeme konstatovat, že jsme projeli celou obcí. Výjezdem z obce se dostaneme na zemědělskou komunikaci s kamenitým povrchem a ta ústí do lesního porostu. V lese se cesta dost klikatí, ale střídá se menší stoupání a klesání. Mineme <strong>loveckou chatu Kamenka</strong> s možností osvěžení, které nabízí blízká studánka. Závěrečným sjezdem se dostaneme k cestě od železničního přejezdu ve Valšově. Na této křižovatce se dáme doprava na státní komunikaci značenou cyklotrasu č. 6142 do Břidličné. Od tohoto nejvzdálenějšího místa popisované trasy postupně <strong>stoupáme zpět do Dolní Moravice</strong>. Silnice nás nejdříve zavede do <strong>Břidličné</strong>, kde míjíme jednu z největších firem na zpracování hliníku Alinvest a.s. Město Břidličná pro své návštěvníky nabízí také možnost návštěvy <strong>krytého bazénu</strong> s celoročním provozem. Při průjezdu Břidličnou projedeme rovně křižovatku na Ryžoviště a pokračujeme do obce Velká Štáhle. Po průjezdu touto obcí se přejíždí most přes řeku Moravici a za ním následuje křižovatka, na které se dáme doprava. Po značené cestě č.6142 stoupáme dál, křížíme cestu I/11 a dojedeme zpátky do obce Dolní Moravice. Po vjezdu do obce narazíme na křižovatku <strong>u Domu stáří</strong> odbočíme vlevo a můžeme se <strong>osvěžit u minerálního pramene</strong> s příjemným posezením, poté pokračujeme dál do obce. Křížíme komunikaci III/445 (cyklotrasa č. 553) a po projetí obce následuje závěrečné prudké stoupání na Novou Ves.