Menu Zavřeno

Délka trasy 52,7 km
Převýšení 475 mMaximální výška 900 m n.m.
Minimální výška 425 m n.m.
Lesní/polní 3 km
Vozová 9,4 km
Silnice III.třídy/MK 20,4 km
Silnice II. třídy 19,9 km

Z Malé Morávky budeme stoupat po státní komunikaci na Karlovu Studánku značenou cyklotrasou č. 553. Po opuštění zastavěné části za prudkou zatáčkou vlevo míjíme odbočku na lesní cestu vedoucí k Přírodní památce Štola pod Jelení cestou, která je pozůstatkem historické důlní činnosti a dnes také velkým zimovištěm netopýrů. Naše trasa dále prudce stoupá do sedla Hvězda. Křižovatku na Hvězdě projedeme rovně a čeká nás prudké klesání do Karlovy Studánky. Na první křižovatce v obci odbočíme vpravo a projíždíme lázeňskou kolonádou. Lázně, tvořící komplex historických budov, nabízí léčebné procedury srdečních chorob, dýchacích cest a pohybového ústrojí s využitích železitých pramenů. Po projetí obce, po dlážděné komunikaci pozvolna klesáme do další obce Ludvíkov, stále po státní komunikaci a po značené cyklotrase č. 553. Obec Ludvíkov s historií těžby a zpracováním železa se v současné době zabývá zpracováním dřeva a poskytováním služeb v cestovním ruchu. Před vjezdem do Vrbna pod Pradědem míjíme Autokemp a přijíždíme na první křižovatku ve městě, kde odbočíme vlevo a po sto metrech odbočíme vpravo do místní části Železná pořád po trase KČT 553. Od křižovatky přejíždímemost přes Střední Opavu, stoupáme do zastavěvé části Železná, na konci stoupání odbočíme vpravo a pomalým klesáním projíždíme okrajem města. Na konci klesání projedeme křižovatku rovně, přejedeme most přes řeku Černou Opavu a tím se dostaneme na značenou trasu KČT 6070. Ta přechází přes státní komunikaci č. 445 a dál nás vede okrajem města Vrbna pod Pradědem, známého svými sklárnami, výrobnou plastů a také dřevařskými závody. Cesta vede podél lesa a pomalým sjezdem se dostaneme až do Karlovic. V Karlovicích je známé muzeum Kosárna v bývalém mlýně. Ve středu obce se napojíme z místní komunikace na státní komunikaci č. 451 a odbočíme doprava. V obci přejedeme most přes řeku Opavu, stoupáme k železničnímu přejezdu, za kterým budeme odbočovat vlevo a držíme se stále značené cyklotrasy KČT 6730. Dostáváme se na lesní komunikaci vedoucí vrstevnicově nad železnicí a v závěru klesá do Široké Nivy. V obci pokračujeme podél železniční tratě a u fotbalového hřiště odbočíme vpravo, pokračujeme po státní komunikaci až k lesu, kde odbočujeme vlevo a sjíždíme k železniční zastávce Skrbovice. Před touto zastávkou odbočujeme vpravo na značenou trasu KČT 6073 a stoupáme do obce Dětřichovice. Čeká nás táhlé stoupání přes obec až ke Kostelnímu vrchu 697 m n.m. V tomto místě se cesta lomí a sjíždíme stále po státní komunikaci cyklotrasou KČT 6073 do obce Světlá hora. Po vjezdu do zastavěné části obce nás po levotočivé zatáčce čeká křižovatka, kterou projedeme rovně a na další křižovatce už odbočíme vpravo a přijedeme ke státní komunikaci. Tu jen přejedeme naproti do ulice, pomalu vyjíždíme z obce a míjíme obecní úřad a vlakovou zastávku. Cesta podél trati, stále cyklotrasa KČT 6073, mírně stoupá k lesu, následuje sjezd ke křižovatce, kde odbočíme vlevo na Rudnou pod Pradědem. Trasa pomalu stoupá k železničnímu přejezdu, od kterého sjíždíme do obce. Před obcí je křižovatka, na které odbočíme vpravo a sjíždíme již mezi domy ke státní komunikaci č. 450, kde odbočujeme vpravo a pokračujeme stále po cyklotrase KČT 6073 na Malou Morávku. Největší dominantou této obce je kostel Nejsvětější Trojice a pak, za kostelem vlevo od cesty za autobusovou zastávkou, pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1744. Po projetí obce nás čeká poslední táhlé stoupání v délce 1,5 km. Po dojezdu k železničnímu přejezdu cesta prudce klesá do obce Malá Morávka. Vlevo od cesty můžete zahlédnout pastevní ohrady pro koně.